Prinsjesdag 2021 – Belastingplan 2022 voor zzp’ers

Prinsjesdag: ook wel “Belasting D-Day” want traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het Belastingplan voor het volgende jaar bekendgemaakt. En, dat kan ook impact hebben op jou als zzp’er. Sommige wijzigingen vloeien voort uit eerdere belastingplannen en zijn al definitief. Nieuwe wijzigingen moeten eerst worden besproken en goedgekeurd in de Eerste en Tweede Kamer.

We delen hieronder de wijzigingen waarbij we onderscheid maken tussen nieuwe wijzigingen (voorgestelde wijzigingen) en definitieve wijzigingen.

Voorgestelde wijziging: Vrijstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten

Heb je een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) ontvangen? In het Belastingplan is een voorstel opgenomen om deze tegemoetkoming vrij te stellen van belastingheffing. (In het Belastingplan 2021 was al een vrijstelling voor het jaar 2020 opgenomen voor de toen nog geldende Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)).

Je kunt van deze vrijstelling gebruikmaken door in de aangifte inkomstenbelasting de tegemoetkoming op te nemen in de rubriek ‘Overige buitengewone baten’ en in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’. De keerzijde van deze vrijstelling is dat eventuele terugbetalingen van de genoemde tegemoetkomingen niet aftrekbaar zijn.

Voorgestelde wijziging: Milieu-investeringsaftrek (MIA)

In het Belastingplan is een voorstel opgenomen om per 1 januari 2022 de percentages in de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen naar 27%, 36% en 45% (dit was voorheen 13,5%, 27% en 36%). Voor ondernemers wordt investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zo extra gestimuleerd.

Wat is de MIA?

De MIA is een extra aftrekpost voor milieuvriendelijke investeringen waardoor je minder belasting betaalt. De aanschaf, productiekosten of aanpassingskosten en de aankoop van nieuwe onderdelen vallen onder de MIA als het bedrijfsmiddel op de milieulijst staat van de RVO. Daarbij geldt nog een minimale investeringseis van € 2.500 per jaar. Daarnaast moet je een verzoek indienen bij de RVO binnen 3 maanden na de aanschaf.

Onder andere een elektrische brom- of snorfiets, elektrische bakfiets en een elektrische bestelauto vallen onder de MIA. Voor de volledige milieulijst verwijzen we naar het RVO.

Stel dus dat je een bedrijfsmiddel hebt dat voor 36% extra mag worden afgetrokken, dan levert dit een extra belastingvoordeel op van ongeveer € 400 bij een investering van € 3.000.

Definitieve wijziging: Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek werd al jaarlijks verlaagd. Deze wordt nu verder verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks worden verlaagd totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. Het beoogde doel van deze verlaging van de zelfstandigenaftrek is de kloof tussen flexwerk en vaste banen te verkleinen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Definitieve wijziging: Verlaging tarief Box 1

In box 1 wordt jouw winst als ondernemer belast. Het tarief is afhankelijk van jouw inkomen en bestaat uit twee ‘schijven’. Het laagste tarief in box 1 wordt met ingang van 2022 verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Dit tarief gaat gelden voor het inkomen tot € 69.398. Het hoge tarief blijft 49,5%. In 2023 wordt het basistarief in box 1 verder verlaagd naar 37,05% en in 2024 naar 37,03%.

Definitieve wijziging: Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar lage tarief Box 1

Fiscale aftrekposten verlagen jouw belastbaar inkomen. Twee jaar geleden is reeds een plan aangenomen waardoor de aftrek van deze posten nog beperkt is tegen het lage tarief. Met andere woorden, heb je een inkomen dat in het hoge tarief in box 1 valt (49,5%) dan mag je de aftrekposten slechts tegen het lagere tarief (37,07%) aftrekken.

Enige nuance is op zijn plaats. Deze verlaging is reeds ingezet maar wel met een afbouwperiode. De aftrekposten kunnen, voor zover ze in de hoogste schijf vallen, in 2022 tegen 40% in aftrek worden. In 2023 is de aftrek gelijk aan het dan geldende basistarief van 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten:

  • de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek);
  • de ondernemersaftrek;
  • de mkb-winstvrijstelling;
  • de terbeschikkingstellingsvrijstelling;
  • de persoonsgebonden aftrek (partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften en – op grond van overgangsrecht – verliezen op beleggingen in durfkapitaal).

We hopen je hiermee meer inzicht te hebben gegeven in wat Prinsjesdag voor jou betekent!

GERELATEERDE ARTIKELEN

Aan- en afmelden voor de KOR

Hoe meld je je aan voor de Kleine OndernemersRegeling (KOR) Je kunt gebruik maken van de KOR als je minder dan 20.000 euro omzet per jaar behaald. Meer info over de regeling kun je in deze blog lezen. De Belastingdienst stelt een aanmeldformulier beschikbaar. Dit aanmeldformulier moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het

Lees verder »

Tijd voor de btw-aangifte van Q3 2020!

Btw-aangifte kwartaal 3 van 2020 Het is weer tijd om btw-aangifte te doen. Vind je het lastig om zelf de btw-aangifte te doen? Of heb je misschien wel een vraag over een specifiek btw-onderwerp? Check dan onze speciale btw-pagina. Je kunt ook ons btw-aangifte stappenplan downloaden. Daarmee doe je vrij gemakkelijk zélf de btw-aangifte. En

Lees verder »

Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020 – Wat wijzigt er voor jou (als ZZP-er)? Gisteren vond traditiegetrouw, op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag weer plaats. Naast dat Koning Willem Alexander de troonrede uitspreekt staat deze dag ook in het teken van het Belastingplan 2021. Hierin maakt het Kabinet haar fiscale plannen voor 2021 bekend. Maar wat betekenen deze

Lees verder »

Zelfstandigenaftrek 2020

Ben je ondernemer en werk je meer dan 1225 uur per jaar in jouw onderneming? Dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De hoogte van de aftrek wordt in de aankomende jaren afgebouwd. In 2020 is de zelfstandigenaftrek € 7.030. Naar verwachting zal de zelfstandigenaftrek in 2021 € 6.780 bedragen.

Lees verder »

Btw over reiskosten, hoe zit dat?

Btw over reiskosten – Wat zet je op de factuur? (en andere vragen) Onlangs kregen we de volgende vraag: “Als je een factuur stuurt en je de reiskosten doorberekent aan de klant, moet je over de reiskosten dan btw rekenen? En zo ja, welk tarief? En hoe zit dit wanneer je geen betaalde dienst levert

Lees verder »
Kleineondernemersregeling (KOR) 2020

De kleineondernemersregeling (KOR)

Update 2020 – De kleineondernemersregeling (KOR) De kleineondernemersregeling is aangepast per 1 januari 2020. Deze regeling houdt iets anders in dan voorheen. Voor de oude kleineondernemersregeling kun je naar ons oude blog hieronder. Hoe werkt de kleineondernemersregeling nu (vanaf 2020)? De kleineondernemersregeling is anno 2020 een vrijstelling. Dat betekent dat je géén btw in rekening

Lees verder »