Bedrijfsmiddelen

Voor de inkomstenbelasting beschouwen we zaken/spullen die je gebruikt in jouw onderneming en die je niet aanhoudt om te verkopen als bedrijfsmiddelen (het is dus géén voorraad).

Je hebt deze bedrijfsmiddelen nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen leveren. Bij bedrijfsmiddelen kun je denken aan een laptop (of andere machines), auto (en andere transportmiddelen), gereedschappen, inventaris en dergelijke. Het kunnen echter ook niet-fysieke dingen zijn. Denk bijv. aan een website of de waarde van jouw opgebouwde merk (goodwill). Dat is echter wat ‘vager’ en meestal beperken we ons enkel tot fysieke bedrijfsmiddelen als we aangifte inkomstenbelasting doen.