Wat is de MKB-winstvrijstelling?

Om het belastingheffing tussen ondernemen via een B.V. of via een eenmanszaak of VOF iets meer gelijk te trekken is een deel van de winst van een eenmanszaak, VOF of maatschap vrijgesteld. Dit heet de MKB-winstvrijstelling. In 2020 bedraagt de hoogte van deze vrijstelling 14%.

Dit betekent voor alle ondernemers (je hoeft niet te voldoen aan het urencriterium) in de inkomstenbelasting dat je over de eerste 14% van je winst geen belasting hoeft te betalen.
Dit geldt voor je winst na aftrek van de ondernemersfaciliteiten: zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de fiscale oudedagsreserve.

Let wel op, want de MKB-winstvrijstelling werkt twee kanten op. Als je winst maakt wordt je winst dus lager, maar als je verlies maakt zorgt de MKB-winstvrijstelling er ook voor dat je verlies lager is. Bij een verlies pakt de MKB-winstvrijstelling dus negatief voor je uit.