Privacy Statement

Privacy Statement

De bescherming van de privacy van onze klanten bij het bezoeken van onze website is van groot belang voor een verantwoord gebruik van onze aanbiedingen en onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doel.

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een persoon die u aan ons bij uw bezoek aan onze website beschikbaar kunt stellen, bijvoorbeeld in verband met een registratie. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Kortom, het zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen.

2. Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij?
Wij zullen de door u bij het bezoek aan onze website aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de
gegevensbescherming alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken zoals is vastgelegd in de wet of zoals van tevoren aan u medegedeeld. Voor het aanmaken van een account of aanmelding voor webinars of een nieuwsbrief, hebben wij gegevens nodig zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens kunnen wij gebruikmaken van de gegevens van uw onderneming welke openbaar zijn gemaakt via de Kamer van Koophandel.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonlijke gegevens
gebruikt?
• Om een relatie met u te kunnen aangaan en te onderhouden. Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig.
• Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij
hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
• Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden via kanalen als Google Analytics, Google+, Facebook, Twitter, Instagram en/of ActiveCampaign. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit bij ons aangeven.

4. Worden uw persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking
gesteld?
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan derden, maar doen dit slechts voor analytische, niet commerciële doeleinden. Indien wij hiertoe overgaan, zullen de betreffende persoonsgegevens worden geanonimiseerd. Verder worden uw gegevens binnen het kader van de bestaande wetten op de gegevensbescherming ter beschikking gesteld aan derden of aan overheidsinstanties voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens overheidsvoorschriften of juridische voorschriften of indien dit noodzakelijk is in het kader van een strafrechtelijke vervolging of om onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.

5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens?
EZ Boekhouding is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegegevens.

6. Hoe gaat EZ Boekhouding met uw persoonsgegevens om?
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

7. Vragen over de gegevensbescherming?
Indien u nog vragen heeft over de gegevensbescherming of indien u gebruik wenst te maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

8. Kunt u zien welke persoonsgegevens de verantwoordelijke van u
verwerkt?
Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij EZ Boekhouding. Indien u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig
zijn verwerkt, kunt u een verzoek tot wijziging, verbetering, aanvulling, afscherming of verwijdering indienen bij EZ Boekhouding. Binnen vier weken zal op uw verzoek worden gereageerd.