Verkeerde VAR (Verklaring Arbeids Relatie) gekregen?

Verkeerde VAR (Verklaring Arbeids Relatie) gekregen?

Let op: de VAR bestaat niet meer. Tegenwoordig moet worden gewerkt met de modelovereenkomsten onder de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties).

Het probleem – Geen VAR WUO gekregen
Je bent gestart als ZZP’er, lekker aan de slag maar vervolgens blijkt jouw aanvraag voor de Verklaring ArbeidsRelatie (kortgezegd: VAR) niet gehonoreerd zoals je in eerste instantie had gewild. Zoals de meeste ZZP’ers had je waarschijnlijk een VAR-WUO gewild. (Winst Uit Onderneming)
Dat bied namelijk de zekerheid voor een opdrachtgever (mbt Sociale premies). Als je deze VAR hebt wordt je sneller ingehuurd en bied dit voor jou de gelegenheid om te ondernemen en te doen waar je goed in bent.

Maar helaas; je hebt een ROW gekregen. (Resultaat uit Overige Werkzaamheden). Wat nu?

De oplossing – Schrijf een brief!

De Belastingdienst is zo moeilijk nog niet, ze beoordelen standaard op een aantal criteria en waarschijnlijk heb je, in verband met de start, wellicht een aantal dingen wat anders of onzeker ingevuld. Schrijf een brief waarin je aangeeft dat je van mening bent dat je een ondernemer bent voor eigen rekening en risico en dat je de VAR-WUO beter vind passen. Klik hier voor een voorbeeldbrief

De reden – Controle op loonfictie
De Belastingdienst wil graag het kaf van het koren scheiden door op basis van een aantal slimme vragen te kijken of jij wel echt een ondernemer bent zoals ze bedoelen met een VAR-WUO. Dit neemt niet weg dat het soms ook fout kan gaan.
Hieronder lopen we de stappen van de VAR aanvraag langs en leggen we uit wat de vraag achter de vraag is.

VAR Werkzaamheden
2a. Omschrijving – De belastingdienst wil weten in welke sector je werkt maar ook specifiek wat jouw werkzaamheden inhouden. Een goede beroepsomschrijving zou dus kunnen zijn: Docerend en uitvoerend musicus. Deze vraag is verder niet relevant voor het slagen van de aanvraag.

2b. Eerder beoordeeld?
Nee – tenzij je in de afgelopen jaren hebt gewerkt met een ROW en nu wilt schakelen naar een WUO. Als dit jouw eerste VAR is vul je nee in.

2c. Hoe beoordeeld u zelf? Winst Uit Onderneming.

2d. Hoeveel uur verwacht u te besteden?
700 of meer. Omgerekend is 700 uur 14 uur per week (op basis van 50 weken)
Als je van plan bent je volledig in te zetten voor de onderneming is het reëel dat je meer dan 14 uur per week werkt voor die onderneming.
Dit is met name belangrijk voor de ondernemersaftrek. Daar zit een urencriterium aan verbonden van 1225 uur. (ong 24 uur per week)
Lees hier meer over de ondernemersaftrek

2e. Hoeveel opdrachtgevers?
De vraag is wat je verwacht, niet een aantal waar je aan het eind van het jaar op wordt afgerekend als je dat niet haalt. Iedereen met ambitie zou toch 7 of meer opdrachtgevers in moeten vullen tenzij er een overduidelijke reden is waarom dit niet zo is. (Bijv. 5 langlopende projecten die elk één dag vergen per week)

2f. Hoeveel opdrachtgevers had u voor de VAR-werkzaamheden in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u de VAR aanvraagt?
Als je start zou het logisch zijn om Geen, ik start dit jaar met deze VAR-werkzaamheden in te vullen.

2g. Kunt u de VAR-werkzaamheden meestal zonder toestemming van een opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren?
– Tricky vraag –
De meeste zullen geneigd zijn hier Nee in te vullen. Jij wordt namelijk gevraagd en niet iemand anders. Toch heb jij niet dezelfde verplichtingen als die een werknemer wel zou hebben ten opzichte van zijn/haar werkgever. Daar zit het verschil. Jij kunt weigeren/iemand anders sturen als zelfstandige.
Vul hier dus Ja in.

2h. Wanneer bent u met de VAR-werkzaamheden begonnen, of wanneer begint u hiermee?
Dit jaar

2i. Is het risico voor u als een opdrachtgever niet tevreden is over uw werk?
Ja
Als het niet is bevallen dan zal je hoogstwaarschijnlijk niet nog een keer gebeld worden voor een opdracht.

2j. Verwacht u de VAR-werkzaamheden uit te voeren voor opdrachtgevers bij wie u eerder soortgelijke werkzaamheden in loondienst uitvoerde?
Nee, tenzij dit natuurlijk wel zo is. Dit is een vraag die gaat over zogeheten loonfictie. Met name in de zorg en de bouw zien we dit veel voorkomen. Werknemers worden ontslagen en vervolgens ingehuurd als ZZP’er.

2k. Verwacht u de VAR-werkzaamheden meestal uit te voeren voor opdrachtgevers waar dezelfde werkzaamheden ook in loondienst worden uitgevoerd?
Nee, tenzij dit natuurlijk wel zo is. Deze vraag sluit ook aan bij 2j.

2l. Verwacht u de VAR-werkzaamheden uit te voeren via detachering, uitzending of bemiddeling?
Nee, of voor minder dan 50% zou het beste antwoord zijn. Hoe meer je namelijk via detachering, uitzending of bemiddeling doet des te meer er een situatie ontstaat waarin je kunt worden gezien als medewerker van het bedrijf dat deze taken voor jou verricht.

Uw inkomsten

3a. Wat zijn uw geschatte jaarinkomsten voor de VAR-werkzaamheden in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt?
Het maakt hier in principe niet uit wat je invult. Het is natuurlijk wel goed om hier over na te denken.

3b. Houden uw opdrachtgevers loonheffingen in op deze inkomsten?
Nee, als dit wel zo is werk je namelijk in loondienst. In tegenstelling tot gemiddeld werkend Nederland betaal je als zelfstandige jouw belasting achteraf (voor 1 april). Tenzij je natuurlijk aangeeft dat je liever elke maand een bedrag laat afschrijven. Jij bent een zelfstandige/ondernemer en moet zelf dus de administratie bijhouden.

3c. Betalen uw opdrachtgevers u door als u ziek bent of vakantie hebt?
Nee, deze privileges gelden alleen voor werknemers in loondienst en niet voor een zelfstandige. Wel kun je als zelfstandige een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering afsluiten. Vakantiegeld dien je zelf mee te nemen in jouw uurtarief. Er is geen enkele zelfstandige die vlak voor de zomervakantie een extra factuur stuurt naar zijn/haar opdrachtgevers met verzoek om betaling van vakantiegeld.

3d. Bent u verplicht alle aanwijzingen van uw opdrachtgevers op te volgen?
Nee, ook al is het natuurlijk wel slim om goed te luisteren naar de klant! Maar uiteindelijk ben je niks verplicht. In de dienstverlening wordt dit nog wel eens verkeerd aangevinkt. Je bent een flexible dienstverlener die dienst X, Y en Z verkoopt. Net zoals een ijsjesfabrikant diverse ijsjes verkoopt. De ijsjesverkoper kan wel luisteren naar de klanten om te kijken wat een goede volgende smaak zou zijn in het assortiment maar hij is niets verplicht. Dit geldt voor een dienstverlener precies hetzelfde alleen zijn er natuurlijk makkelijker nuances aan te brengen in de werkzaamheden.

3e. Krijgt u uw inkomsten in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt, voor meer dan 70% van één opdrachtgever?
Nee, als het goed is niet tenminste. Je doet er verstandig aan om meerdere klanten/opdrachtgevers te hebben. Als 70% van één opdrachtgever komt heeft hij/zij erg veel invloed op jouw inkomen. Daarnaast begint het dan meer op een werkgever-werknemer relatie te lijken. Ook dat is niet wenselijk!

Uw werkwijze

4a. Verstuurt u facturen voor de VAR-werkzaamheden waarvoor u deze verklaring aanvraagt?
Ja, tenzij je een hele goede reden hebt om dit niet te doen. Een winkel kan bijvoorbeeld met een kassa systeem werken en alleen maar met bonnen werken.

4b. Maakt u reclame voor de VAR-werkzaamheden?
Ja, dat is in ieder geval zeer aan te bevelen. Je wilt toch dat mensen jou kunnen vinden? Een Facebook pagina, een eigen website, misschien advertenties. Uiteindelijk zal het je vindbaarheid vergroten en daarmee hopelijk ook jouw klantenkring.

4c. Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Ja, in tegenstelling tot wat in de praktijk nog wel eens gedacht wordt ben je in geval van een onderneming verplicht jezelf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook een Eenmanszaak dus. Check hier de criteria

4d. Hebt u personeel in dienst?
Meestal start je niet direct met personeel. Is dit toch het geval, vul dan Ja in

4e. Hebt u een btw-nummer?
Ja, tenzij je geen BTW verplichting hebt omdat je bijvoorbeeld alleen maar vrijgestelde werkzaamheden verricht zoals bijvoorbeeld het lesgeven aan HBO, Universiteit of leerlingen onder de 21 jaar in kunstonderwijs.

4f. Investeert u jaarlijks meer dan €2.500,-
Ja. Je bent het natuurlijk niet verplicht maar vaak zie je bij ondernemers ook een hoop investeringen. Dit kunnen kleine dingen zoals een laptop zijn maar ook machines om werkzaamheden uit te voeren vallen hier natuurlijk onder. Alles bij elkaar opgeteld kom je al snel aan die ondergrens. Dit is overigens verder niet heel belangrijk voor het verkrijgen van de juiste VAR. Wel interessant voor de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA).

4g. Voert u de VAR-werkzaamheden meestal uit op de locatie van uw opdrachtgever?
Heeft geen invloed op het verkrijgen van de juiste VAR.

4h. Beschikt u over de noodzakelijke vergunningen en certificaten voor de VAR-werkzaamheden?
Deze vraag is heel belangrijk. Als je werkzaamheden uitvoert met bijv. chemische stoffen en je hebt hier geen certificaat voor dan moeten er natuurlijk figuurlijke lampjes gaan branden dat er iets niet in de haak is.
De meeste logische antwoorden zijn dan ook Ja of Niet van toepassing

4i. Houdt u een administratie bij of laat u deze bijhouden?
Ja, je bent verplicht een administratie bij te houden. Dat gaat niet alleen om de inkomsten en de kosten maar ook jouw uren, km’s, BTW aangifte, etc. moet je bijhouden. Dit kun je natuurlijk uitbesteden of je kunt het zelf in het systeem van EZ Boekhouding doen. Daar gaat een groot gedeelte automatisch op basis van jouw gegevens. Lees meer

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op!